آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در قم 27 بهمن 1397

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در قم

شهر بیست/ آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.