آزمایش کنترل کیفیت - پایگاه خبری شهر بیست
انجام ۲۳۱ آزمایش کنترل کیفیت در قم 04 فروردین 1398
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد

انجام ۲۳۱ آزمایش کنترل کیفیت در قم

شهر بیست/ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی این معاونت بر روی 88 نمونه ارسالی به آزمایشگاه 231 مورد آزمایش کنترل کیفیت انجام داده اند.