آرای اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان قم - پایگاه خبری شهر بیست
انتخابات انجمن عکاسان قم برگزار شد 15 اردیبهشت 1398

انتخابات انجمن عکاسان قم برگزار شد

شهر بیست/ انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره انجمن عکاسان استان قم در نگارخانه فرهنگ برگزار شد.