آب بهداشتی - پایگاه خبری شهر بیست
دسترسی ۹۶ درصد جمعیت روستایی قم به آب سالم و بهداشتی 27 بهمن 1399

دسترسی ۹۶ درصد جمعیت روستایی قم به آب سالم و بهداشتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از دسترسی ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۶ درصد جمعیت روستایی استان به آب سالم و بهداشتی خبر داد و این میزان را بالاتر از میانگین کشوری و جهانی دانست.