آبیاری شبانه در قم - پایگاه خبری شهر بیست
ادامه آبیاری شبانه در عرصه‌های فضای سبز شهر قم 07 مرداد 1399

ادامه آبیاری شبانه در عرصه‌های فضای سبز شهر قم

شهر بیست/ مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به دوره گرما در شهر قم از ادامه آبیاری شبانه در عرصه‌های فضای سبز خبر داد و گفت: باوجود تحمیل هزینه ٣٥ درصدی آبیاری شبانه به سازمان برای حفظ عرصه‌های سبز برنامه‌ریزهای لازم برای آبیاری شبانه عرصه‌های فضای سبز شهر قم انجام شده است.