تصاویر/ نشست خبری چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر در قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 63262 | تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۷ |

شهر بیست/ نشست خبری چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر در قم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در سالن جلسات شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.

 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irاخبار قماداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قماستان قماکران فیلم‌های جشنواره فجراکران فیلم‌های جشنواره فجر در سینما تربیت قماکران فیلم‌های جشنواره فجر در سینما ونوس قماکران فیلم‌های جشنواره فجر در قمامیرعلی عموزادهپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر برگزاری برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجرتصاویر جشنواره فجر در قمتصاویر جشنواره فیلم فجرتصاویر جشنواره فیلم فجر در قمتصاویر قمتصاویر نشست خبری چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر در قمجشنواره فجرجشنواره فجر در قمجشنواره فیلم فجرجشنواره فیلم فجر در قمجشنواره هشت نوشتچهل و یکمین جشنواره فیلم فجرچهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در قمدر حاشیه اکران جشنواره فیلم فجر در قمرئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامیرضا ابوذررفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسایت خبری شهر۲۰سایت شهر بیستسایت شهر20سرویس عکس شهر۲۰سعید ایلانلوشهرشهر 20شهر بیستشهر قمشهر۲۰شهربیستعموزادهعموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قمفیلم‌های جشنواره فجر در قمقمکاظم رضوانیگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسمحمدرضا شاهمردیمعاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قمنشست خبری جشنواره فجرنشست خبری جشنواره فیلم فجرنشست خبری جشنواره فیلم فجر در قمنشست خبری چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر در قمنشست خبری عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قمهشت نوشت
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه