تصاویر/ مراسم عزاداری هیئت هنر و رسانه قم
عکاس : محمد علی جلالی | شناسه خبر : 40103 | تاریخ انتشار : 01 شهریور 1400 - 2:54 |

شهر بیست/ مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان به همت هیئت هنر و رسانه قم و با مشارکت خانه مطبوعات در مجتمع آموزشی تربیتی هدایت برگزار شد.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماخباراخبار اجتماعی قماخبار پلیس قماخبار حوادث قماخبار سلامت قماخبار شهراخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قماصحاب رسانه قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر عزاداری هیئت هنر و رسانهتصاویر قمتصاویر مراسم عزاداری هیئت هنر و رسانه قمتصاویر هیئت هنر و رسانهتصاویر هیئت هنر و رسانه قمحسن مالکی نژادخانه مطبوعاتخانه مطبوعات قمخبر قمخبرنگاران پایگاه خبری شهر۲۰خبرنگاران قمخبری قمسایت شهر بیستسایت شهر20شاعرانشاعران قمشهرشهر 20شهر بیستشهر قمشهر۲۰شهربیستعکسقمقمیقمیهاگزارش تصویریگزارش تصویری قمگزارش تصویری هیئت هنر و رسانهگزارش تصویری هیئت هنر و رسانه قممجتمع آموزشی تربیتی هدایتمحمد علی جلالیمراسم عزاداریمراسم عزاداری هیئت هنر و رسانهمراسم هیئت هنر و رسانهنویسندگان قمهنرمندانهنرمندان قمهیئت هنر و رسانههیئت هنر و رسانه قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه