تصاویر/ استقبال کودکان کهک از واحد سیار کانون پرورش فکری قم
عکاس : محمد علی جلالی | شناسه خبر : 42178 | تاریخ انتشار : 19 مهر 1400 - 23:22 |

شهر بیست/ اعزام واحد سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم به شهرستان کهک با استقبال چشمگیر کودکان مواجه شد.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماجرای برنامه در کهکاخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار پلیس قماخبار حوادث قماخبار سلامت قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قماعلام برنامه‌های هفته ملی کودکاعلام برنامه‌های هفته ملی کودک در قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر اعزام واحد سیار روستایی کانون به شهرستان کهکتصاویر شادپیمایی عروسک‌ها در هفته ملی کودکتصاویر قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمزسایت شهر بیستسایت شهر20سید امیر طباطبایی معاون فرهنگی و اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستشهرستان کهک قمقمقمیقمیهاکهک قمکودک و نوجوانکودکان کهککودکان کهک قمکودکان و نوجوانانگزارش تصویریگزارش تصویری قممحسن کریمیمحمد علی جلالیهفته ملی کودکهفته ملی کودک در قمواحد سیارواحد سیار روستایی کانون پرورش فکریواحد سیار روستایی کانون پرورش فکری قمواحد سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه