تصاویر/ آیین تکریم و معارفه استاندار قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 43666 | تاریخ انتشار : 17 آبان 1400 - 20:22 |

شهر بیست/ آیین تکریم بهرام سرمست استاندار سابق قم و معارفه سردار سید محمد تقی شاهچراغی استاندار جدید قم با حضور وزیر کشور، ائمه جمعه قم، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌های سه ساله بهرام سرمست استاندار پبشین قم تجلیل و سید محمد تقی شاهچراغی به عنوان استاندار قم معرفی شد.   

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمآیین تکریم بهرام سرمست استاندار سابق قمآیین تکریم و معارفه استاندار قماحمد وحیدیاحمد وحیدی وزیر کشوراخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار سلامت قماخبار شهراخبار شهر قماخبار قماستان قماستانداراستاندار دولت مردمیاستاندار قماستانداری قمامیرآبادی فراهانیبازدید بهرام سرمست از نمایشگاه «خواهر و خورشید»بهرام سرمستبهرام سرمست استاندار سابق قمبهرام سرمست استاندار قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر آیین تکریم و معارفه استاندار قمتصاویر تودیع و معارفه استاندار قمتصاویر قمتصاویر محمد تقی شاهچراغیتودیع بهرام سرمستتودیع و معارفه استاندار قمحسینی بوشهریخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمخداحافظی بهرام سرمستخداحافظی بهرام سرمست استاندار قمدولت انقلابیدولت مردمیرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسالن کرامت استانداری قمسایت شهر بیستسایت شهر20سردار محمد تقی شاهچراغیسید محمد تقی شاهچراغیشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستفرمانده سپاه قمقمقمیقمیهاگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد تقی شاهچراغیمحمد تقی شاهچراغی استاندار قممحمد رفیعی موحدمعارفه استاندار جدید قممعارفه استاندار قممعارفه سردار سید محمد تقی شاهچراغی استاندار جدید قممعارفه محمد تقی شاهچراغی استاندار قموزیر کشور
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه