تصاویر/ آیین افتتاحیه رویداد آموزشی «محرابیان» در قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 52312 | تاریخ انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۱ |

شهر بیست/ نخستین سلسله رویداد آموزشی تئاتر مردمی بچه‌های مسجد با عنوان «محرابیان» با حضور مسئولان مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و جمعی از پیشکسوتان تئاتر استان قم در حرم حضرت معصومه(س) آغاز به کار کرد.

 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمآیین افتتاحیه رویداد آموزشی «محرابیان» در قماحمد سلیمانیاخباراخبار استاناخبار استان قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستپیشکسوتان تئاتر استان قمتئاتر مردمی بچه‌های مسجدتئاتر مردمی بچه‌های مسجد استان قمتئاتر مردمی بچه‌های مسجد قمتصاویر قمجشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجدجشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد استان قمحرم حضرت معصومه(س)حوزه هنریحوزه هنری قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسروزبهانیروزبهانی رئیس حوزه هنری قمرویداد آموزشی «محرابیان» در قمرویداد آموزشی محرابیانسایت خبری شهر۲۰سایت شهر بیستسایت شهر20سرویس عکس شهر۲۰سید حسین فدایی حسینسیدحسین فدایی حسینشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستفدایی حسینقمقمیقمیهاکوروش زارعیگزارش تصویریگزارش تصویری قممحرابیانمحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسمحمدرضا آزادمحمدعلی روزبهانیمرکز هنرهای نمایشی حوزه هنریمهدی بهمنینخستین سلسله رویداد آموزشی تئاتر مردمی بچه‌های مسجد
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه