تعداد آرای کاندیداهای انتخابات مجلس در قم اعلام شد

شهر بیست/ تعداد آرای ۸۸ کاندیدای نمایندگی مجلس در قم منتشر شد.
پایگاه خبری شهر بیست (shahr20.ir) :
تعداد آرای کاندیداهای انتخابات مجلس در قم اعلام شد
شناسه : 18759 | انتشار : 03 اسفند 1398   پرینت

به گزارش «شهر بیست»، فرمانداری قم اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آيين نامه اجرايى آن، به اطلاع تمامی اهالی حوزه انتخابيه قم می‌رساند كه در انتخابات مجلس شورای اسلامی كه در روز جمعه در حوزه انتخابيه قم برگزار شد جمع آرای مأخوذه در اين حوزه انتخابيه ۳۵۴۲۱۷ بود كه اشخاص زير به ترتيب 

۱ – آقای احمد اميرآبادی فراهانى نام پدر صفرعلى دارای ۲۱۸۳۱۵ رأی

۲ – آقای مجتبى ذوالنوری نام پدر رضا دارای ۲۰۴۷۵۸ رأی

۳ – آقای على رضا زاكانى نام پدر حسين دارای ۱۹۰۴۲۲ رأی

۴ – آقای محمدحسين موسى پوربردسيری نام پدر ماشاء اله دارای ۴۸۳۶۱ رأی

۵ – خانم نرجس نيازمند نام پدر رضا دارای ۱۸۸۱۲ رأی

۶ – آقای ميثم لطيفى نام پدر محمدرضى دارای ۱۷۶۹۳ رأی

۷ – آقای سيدحسين حسينيان نام پدر سيد كمال دارای ۱۰۸۸۳ رأی

۸ – آقای مجيد فهميده نام پدر محمدتقی دارای ۹۹۴۳ رأی

۹ – آقای حسين فاكرخراسانى نام پدر محمد رضا دارای ۶۷۷۰ رأی

۱۰ – آقای جعفر رحمانى نام پدر عباس دارای ۵۸۶۹ رأی

۱۱ – آقاي عليرضا آل امين نام پدر محمد جواد داراي ۴۴۰۱ رأي

۱۲ – آقاي عليرضا گلڃين پور نام پدر محمد داراي ۳۹۰۷ رأي

۱۳ – خانم فاطمه السادات حسينى نام پدر سيد فخرالدين داراي ۳۸۲۷ رأي

۱۴ – آقاي غلامعلى علائى نام پدر شعبان داراي ۳۳۴۳ رأي

۱۵ – خانم زهرا معارف وند نام پدر حسن داراي ۳۰۹۷ رأي

۱۶ – خانم فاطمه وجدانى فخر نام پدر كلام اله داراي ۲۷۷۰ رأي

۱۷ – آقاي اكبر زند نام پدر ذبيح اله داراي ۲۶۸۷ رأي

۱۸ – آقاي يوسف احمدآبادي نام پدر نظر على داراي ۲۶۰۹ رأي

۱۹ – آقاي اكبر شهيدي تبار نام پدر محمدعلي داراي ۲۵۸۶ رأي

۲۰ – آقاي سيدمجيد تحويلدار نام پدر سيدمحمد داراي ۲۵۵۶ رأي

۲۱ – آقاي نصرت يوسفى نام پدر مصطفي داراي ۲۴۹۹ رأي

۲۲ – خانم فاطمه آقارضى نام پدر عبداله داراي ۲۴۳۹ رأي

۲۳ – خانم ليلا عبداللهى نام پدر علي داراي ۲۴۲۸ رأي

۲۴ – آقاي اباذر آبادگر نام پدر محمد تقى داراي ۲۳۹۱ رأي

۲۵ – آقاي سيدمصطفى موسوي نام پدر سيد محمد اسماعيل داراي ۲۳۱۸ رأي

۲۶ – آقاي سيدحسن موسوي نام پدر سيداسماعيل داراي ۲۲۵۷ رأي

۲۷ – آقاي سعيد بداغى نام پدر عنايت اله داراي ۲۲۵۰ رأي

۲۸ – آقاي محمدجواد حيدري نام پدر عبداله داراي ۲۲۲۸ رأي

۲۹ – آقاي محمدحسين عسکري علويه نام پدر عزيزالله داراي ۱۸۰۰ رأي

۳۰ – آقاي جواد رجائى فرد نام پدر محمد داراي ۱۶۸۳ رأي

۳۱ – خانم ناهيد مظفري نام پدر حسين پاشا داراي ۱۶۱۷ رأي

۳۲ – خانم ثاره آدابى قمى نام پدر عبدالحسين داراي ۱۵۶۵ رأي

۳۳ – آقاي صحبت اله حقيقى نام پدر لطف الله داراي ۱۵۴۱ رأي

۳۴ – آقاي سعيد احمدي نام پدر ابوالفضل داراي ۱۵۳۵ رأي

۳۵ – آقاي احمد اسدي سيسى نام پدر ابراهيم داراي ۱۵۲۸ رأي

۳۶ – آقاي على حدادي نام پدر خداكرم داراي ۱۴۸۷ رأي

۳۷ – خانم صديقه خورشيد نام پدر خورشيد داراي ۱۴۷۶ رأي

۳۸ – آقاي مجتبى فرهادي نام پدر رضا داراي ۱۴۱۷ رأي

۳۹ – آقاي اميرعباس فرحناک نام پدر محمود داراي ۱۲۹۹ رأي

۴۰ – آقاي محمدعلى جندقى نام پدر اكبر داراي ۱۲۶۱ رأي

۴۱ – آقاي محمدهادي حججى نام پدر احمد داراي ۱۲۴۷ رأي

۴۲ – آقاي سيدحجت الله فقيهى نام پدر سيد احمد داراي ۱۲۰۸ رأي

۴۳ – آقاي سيدعابدين ميرحسينى نام پدر سيد مراد داراي ۱۱۷۸ رأي

۴۴ – آقاي مجتبى حلاج زمان نام پدر احمد داراي ۱۱۶۲ رأي

۴۵ – آقاي محمدحسين ارجمندنيا نام پدر ابوطالب داراي ۱۱۵۶ رأي

۴۶ – آقاي مهدي كرمانى نام پدر صفرعلي داراي ۱۱۵۲ رأي

۴۷ – آقاي شاهين صادقى نسب نام پدر على داراي ۱۰۷۸ رأي

۴۸ – خانم زهرا محرمى شاه بکندي نام پدر عينعلي داراي ۱۰۵۷ رأي

۴۹ – آقاي حسين ضيائى نام پدر عباس داراي ۱۰۳۵ رأي

۵۰ – آقاي اكبر نجاتى نام پدر خداوردي داراي ۱۰۲۱ رأي

۵۱ – آقاي ابوالفضل جعفري نام پدر على داراي ۹۴۳ رأي

۵۲ – آقاي مهدي نادري مطلع نام پدر على داراي ۸۹۲ رأي

۵۳ – آقاي اميد خليلى مهر نام پدر اسکندر داراي ۸۷۸ رأي

۵۴ – آقاي عبدالحميد اسدي نام پدر عبدالصمد داراي ۸۵۸ رأي

۵۵ – آقاي بلال انصاري نام پدر غيب اله داراي ۸۳۳ رأي

۵۶ – آقاي محمدحسن باقريان نام پدر اسماعيل داراي ۷۵۴ رأي

۵۷ – آقاي عليرضا سلطان پور نام پدر مصطفير داراي ۷۱۶ رأي

۵۸ – آقاي مهدي شريفى نام پدر قنبر داراي ۶۹۵ رأي

۵۹ – آقاي سيدمحمدامين آل ايوب نام پدر سيد محمد حسين داراي ۶۸۰ رأي

۶۰ – آقاي محمود خسروانجم نام پدر محمد داراي ۶۷۶ رأي

۶۱ – آقاي محمد رضائى نام پدر قربانعلى داراي ۶۷۲ رأي

۶۲ – آقاي حسين محمدرضائى نام پدر محمد داراي ۶۶۱ رأي

۶۳ – آقاي على رضا جمالى نام پدر هادي داراي ۶۲۰ رأي

۶۴ – آقاي سيدمحمدعلى سبحانى نام پدر سيد حسين داراي ۵۸۰ رأي

۶۵ – آقاي على اصغر سلطانى نام پدر قلي داراي ۵۶۹ رأي

۶۶ – آقاي حبيب اله شهبازي نام پدر محمدعلي داراي ۵۵۳ رأي

۶۷ – آقاي حسن سبزعلى گل نام پدر عباس داراي ۵۵۱ رأي

۶۸ – آقاي عليرضا فولاد نام پدر محمدحسين داراي ۵۳۳ رأي

۶۹ – آقاي مجتبى مرادي نام پدر حسينعلي داراي ۵۱۳ رأي

۷۰ – آقاي محمديونس اميدي نام پدر غلام حسين داراي ۴۹۳ رأي

۷۱ – آقاي مهدي كريمى نام پدر قدرت اله داراي ۴۹۳ رأي

۷۲ – آقاي محمدحسين مرادي نام پدر احمد داراي ۴۹۱ رأي

۷۳ – آقاي رحمان عالى نام پدر غلامرضا داراي ۴۸۵ رأي

۷۴ – آقاي مسعود زوارزاده نام پدر عبدالزهرا داراي ۴۸۲ رأي

۷۵ – آقاي محمدسعيد اكبري دهقان نام پدر گلابعلى داراي ۴۶۱ رأي

۷۶ – آقاي صدرالدين افتخاري نام پدر على داراي ۴۲۱ رأي

۷۷ – آقاي ابراهيم هماي خوزانى نام پدر غلامعلى داراي ۴۱۰ رأي

۷۸ – آقاي محمدمهدي صحيفه نام پدر على داراي ۳۹۲ رأي

۷۹ – آقاي مرتضى ميرسراجى نام پدر ابوالفضل داراي ۳۷۴ رأي

۸۰ – آقاي مصطفى كاتب نام پدر حسين داراي ۳۷۲ رأي

۸۱ – آقاي على عابدي جعفري نام پدر جواد داراي ۳۵۴ رأي

۸۲ – آقاي محمود رضائى نام پدر محمد داراي ۳۴۳ رأي

۸۳ – آقاي مجتبى انصاري زاده سلطانى نام پدر محمود داراي ۳۱۹ رأي

۸۴ – آقاي سيدعلى مستجاب الدعواتى نام پدر سيدمجتبي داراي ۲۹۶ رأي

۸۵ – آقاي على رضا كاظمى زمهرير نام پدر اسماعيل داراي ۲۷۲ رأي

۸۶ – آقاي مهدي درزي رامندي نام پدر قديرعلي داراي ۲۴۴ رأي

۸۷ – آقاي حسينعلى غلامى نژادنيستانک نام پدر رضاعلي داراي ۱۴۳ رأي

۸۸ – آقاي مصطفى محمدي شکيب نام پدر اورجعلى داراي ۱۰۹ رأي

می‌باشند. اينک در اجراي ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداری شهرستان قم برای قبول شکايات آماده مي باشد .

در ضمن به استناد تبصره هاي ۱ ، ۲ و ۳ ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذرأي شکايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تـسليم دارند و شکايـاتي قابل رسيـدگي خواهـند بـود كه مشـخصات شاكـي يا شاكـيان شـامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

هم چنين در صورتی كه شاكی بدون دليل و مدرک كسي را متهم نمايد و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيری است.

مرتضی حيدری فرماندار شهرستان قم

مركز حوزه انتخابیه قم

نوشته های مشابه
قوم لوط به جای ازدواج به دنبال همجنس‌گرایی بودند/ بخشی از زندانیان به جرم جنسی در زندان هستند
ورود ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی قم
انجام ۲۰ هزار مترمربع گل‌کاری در منطقه۳ قم
تملک ۲۲۰ ملک برای اجرای پروژه شهید اوسطی
جدیدترین آمار مبتلایان کرونا در قم
ویروس هندی به قم رسید
ثبت دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در پایگاه منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.