کلاس نقاشی - پایگاه خبری شهر بیست
وقتی امید به زندگی رنگ می‌زند ۰۹ مهر ۱۴۰۲
گزارش «شهر۲۰» از مسن‌ترین هنرجوی قمی؛

وقتی امید به زندگی رنگ می‌زند

«ابراهیم محمدی» پدربزرگ ۸۰ ساله‌ای است که این روزها به کلاس نقاشی می‌رود و شاید بتوان او را مسن‌ترین هنرجوی ایران نامید.