کفن امام خمینی
روایت خواندنی از روز تشییع امام/ مردم کفن امام را بردند! ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

روایت خواندنی از روز تشییع امام/ مردم کفن امام را بردند!

شهر بیست/ جوانان بی هوش شده بودند و مثل ابر بهاری گریه می‌کردند. جوانی محاسن امام را گرفته بود و از داخل تابوت بالا آورده بود که ببوسد، هر چه می‌زدند روی دستش که ول کند، او رها نمی‌کرد و می‌گفت: «همین جا مرا بکشید، من امام را رها نمی‌کنم».