9 دیآخرین خبر - پایگاه خبری شهر بیست
کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر با افتتاح رمپ پل ۹ دی 11 اردیبهشت 1400

کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر با افتتاح رمپ پل ۹ دی

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: افتتاح رمپ چهارم پل ۹ دی سبب کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر می‌شود.