۹۰۰ پروژه شهری - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای ۹۰۰ پروژه شهری در قم ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

اجرای ۹۰۰ پروژه شهری در قم

شهردار قم گفت: از ابتدای سال بیش از ۹۰۰ پروژه با رقمی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در شهر قم افتتاح شده است.