۳۷ طرح کشاورزی در قم - پایگاه خبری شهر بیست
۳۷ طرح کشاورزی در قم افتتاح شد ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

۳۷ طرح کشاورزی در قم افتتاح شد

۳۷ پروژه بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال امروز در بخش خلجستان قم افتتاح شد که ۲۱۳ اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند که ۲۲ پروژه آن زیربنایی است.