۳۰ متری قائم - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای خط کشی معابر با شیوه‌نامه جدید 28 بهمن 1399

اجرای خط کشی معابر با شیوه‌نامه جدید

مدیر منطقه چهار شهرداری قم گفت: خط کشی معابر با شیوه جدید در خیابان های شهید عطاران، بلوار شهید کریمی، ۳۰ متری قائم و بلوار شهید صدوقی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال اجرا شد.