گل کاری شهرداری قم
تصاویری از گل‌کاری شهر در روزهای نوروزی 03 فروردین 1400

تصاویری از گل‌کاری شهر در روزهای نوروزی

همزمان با آغاز سال جدید و رویش گل‌ها و درختان در فصل بهار، شهرداری قم به کاشت گل‌های زیبای فصلی در سطح شهر اقدام کرده است.