کاظم جعفری رئیس ایرنای قم - پایگاه خبری شهر بیست
رئیس جدید خبرگزاری ایرنای قم منصوب شد 17 آذر 1398

رئیس جدید خبرگزاری ایرنای قم منصوب شد

شهر بیست/ سید ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا در حکمی محمدکاظم جعفری را به عنوان «رئیس خبرگزاری ایرنای استان قم» منصوب کرد.