کارگه یک روزه جان جهان - پایگاه خبری شهر بیست
کارگاه تصویرسازی «جان جهان» در قم برگزار شد 12 آبان 1399

کارگاه تصویرسازی «جان جهان» در قم برگزار شد

شهر بیست/ کارگاه یک‌روزه «جان جهان» در بخش تصویرسازی با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری قم و کانون هنر شیعی برگزار شد.