کارگر رستوران - پایگاه خبری شهر بیست
پیوند انگشتان دست کارگر رستوران در بیمارستان فرقانی قم 27 خرداد 1399

پیوند انگشتان دست کارگر رستوران در بیمارستان فرقانی قم

شهر بیست/ انگشتان دست کارگر رستوانی که بر اثر بی‌احتیاطی داخل چرخ‌گوشت صنعتی محبوس شده بود، در بیمارستان فرقانی قم پیوند زده شد.