کارگران شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
انتقاد رئیس شورای شهر قم از رفتار ظالمانه بعضی پیمانکاران شهرداری با کارگران 07 بهمن 1398

انتقاد رئیس شورای شهر قم از رفتار ظالمانه بعضی پیمانکاران شهرداری با کارگران

شهر بیست/ رئیس شورای شهر قم با انتقاد از رفتارهای برخی پیمانکاران شهرداری با کارگران، گفت: رفتارهای ظالمانه پیمانکاران شهرداری با کارگران این نهاد به‌ویژه در بخش پارکینگ زائر و نیروهای فضای سبز شهری بیشتر است.