کارگران روزمزد - پایگاه خبری شهر بیست
سه مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد 05 مرداد 1399

سه مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد

شهر بیست/ رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: یکی از مطالبات مهم شورا ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد است و دراین‌باره سه‌نقطه موقت برای طرح ساماندهی این کارگران در سطح شهر در نظر گرفته‌شده است.

ایجاد سازه‌های موقت جهت استقرار کارگران ساختمانی در قم بدعت ایجاد می‌کند 01 خرداد 1399

ایجاد سازه‌های موقت جهت استقرار کارگران ساختمانی در قم بدعت ایجاد می‌کند

شهر بیست/ معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: طبق درخواست‌های صورت گرفته درخصوص ایجاد کانکس و سازه‌های موقت برای استقرار کارگران ساختمانی، ما از روی اضطرار این کار را پذیرفتیم ولی اگر این کار صورت بگیرد باعث ایجاد بدعت در شهر می‌شود.

وضعیت کارگران ساختمانی وخیم است 24 فروردین 1399

وضعیت کارگران ساختمانی وخیم است

شهر بیست/ عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت: وضعیت کارگران ساختمانی وخیم است، یعنی کمر کارگران شکسته شده و زندگی آنها به سختی می‌گذرد.