کارگاه همسرگزینی - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری سومین کارگاه همسرگزینی توسط جهاد دانشگاهی قم 06 دی 1397

برگزاری سومین کارگاه همسرگزینی توسط جهاد دانشگاهی قم

شهر بیست/ سومین کارگاه همسرگزینی در پردیس فارابی با حضور تعداد کثیری از دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.