کارگاه تئاتر تجربه - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری کارگاه «تحلیل ساختاری نمایشنامه» در قم 18 خرداد 1400

برگزاری کارگاه «تحلیل ساختاری نمایشنامه» در قم

سلسله نشست‌های تخصصی «تحلیل ساختاری نمایشنامه» با رویکرد بررسی آثار منتخب جشنواره نمایشنامه‌نویسی کارگاه تئاتر تجربه در قم برگزار می‌شود.