کارگاه بازیگری روبه‌روی دوربین - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری کارگاه «بازیگری روبه‌روی دوربین» در حوزه هنری قم 13 شهریور 1400

برگزاری کارگاه «بازیگری روبه‌روی دوربین» در حوزه هنری قم

کارگاه «بازیگری روبه‌روی دوربین»، ویژۀ اعضای باشگاه تئاتر تجربه با حضور احمدرضا داوری، کارگردان و مدرس دانشگاه در قم برگزار شد.