کارگاه‌های مقدماتی باشگاه تئاتر تجربه - پایگاه خبری شهر بیست
آغاز دوره جدید کارگاه‌های کارگردانی باشگاه تئاتر تجربه 10 خرداد 1400

آغاز دوره جدید کارگاه‌های کارگردانی باشگاه تئاتر تجربه

دومین دوره کارگاه‌های مقدماتی باشگاه تئاتر تجربه با محوریت «کارگردان به مثابه مدیر انتخاب‌های هنری» آغاز شد.