کارگاه‌های مجازی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری قم - پایگاه خبری شهر بیست
افتتاح کارگاه‌های مجازی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری قم 22 آذر 1399

افتتاح کارگاه‌های مجازی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری قم

شهر بیست/ کارگاه‌های مجازی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری قم از طریق وب‌سایت این کانون راه‌اندازی شد.