کارمند رسمی - پایگاه خبری شهر بیست
تبدیل وضعیت استخدامی ۱۵۰ نفر از کارکنان شهرداری قم 13 شهریور 1400

تبدیل وضعیت استخدامی ۱۵۰ نفر از کارکنان شهرداری قم

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم از تبدیل وضعیت استخدامی ۱۵۰ نفر از کارکنان ایثارگر شهرداری به کارمند رسمی خبر داد.