کارشناسی - پایگاه خبری شهر بیست
آغاز ثبت‌نام مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم 31 مرداد 1400

آغاز ثبت‌نام مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم در مقاطع کارشناسی و کاردانی برای ورودی مهر ۱۴۰۰ دانشجو می‌پذیرد.