کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در قم - پایگاه خبری شهر بیست
نظر رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت درباره قرنطینه قم 18 اسفند 1398

نظر رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت درباره قرنطینه قم

شهر بیست/ رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت، شرط مهار کرونا را احساس مسئولیت تمام افراد جامعه از سطح رئیس جمهور تا مردم عنوان کرد و در رابطه با موضوع قرنطینه کردن قم توضیحاتی داد.

حضور کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در بیمارستان فرقانی قم 18 اسفند 1398

حضور کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در بیمارستان فرقانی قم

شهر بیست/ کارشناسان سازمان جهانی بهداشت وضعیت خدمات رسانی به بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان فرقانی قم را بررسی کردند.