کارخانه - پایگاه خبری شهر بیست
بیکار شدن حتی یک کارگر در قم پذیرفتنی نیست 24 شهریور 1398

بیکار شدن حتی یک کارگر در قم پذیرفتنی نیست

شهر بیست/ استاندار قم گفت: تعطیل شدن حتی یک کارخانه و بیکار شدن حتی یک کارگر در استان پذیرفتنی نیست.