کارت شهروند الکترونیک - پایگاه خبری شهر بیست
«قم کارت» راه‌اندازی می‌شود 10 تیر 1398

«قم کارت» راه‌اندازی می‌شود

شهر بیست/ معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق شهر خلاق و هوشمند را صدور «قم کارت» عنوان کرد و گفت: «قم کارت» نوعی کارت هوشمند شهری است که تمام خدمات شهرداری، امور پولی و مالی می‌تواند از طریق آن به صورت الکترونیکی انجام شود.