#هنوزتموم‌نشده - پایگاه خبری شهر بیست
اثرگذاری پویش #هنوزتموم‌نشده در آگاهی‌بخشی به مردم/ یک سال برای واکسیناسیون مردم زمان نیاز است 23 بهمن 1399

اثرگذاری پویش #هنوزتموم‌نشده در آگاهی‌بخشی به مردم/ یک سال برای واکسیناسیون مردم زمان نیاز است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به پویش #هنوزتموم‌نشده گفت: این پویش بسیار اثربخش و ارزشمند و مهم است و باید رعایت دستورات بهداشتی را به یک فرهنگ تبدیل کنیم چرا که واکسن ایرانی تا اواخر بهار وارد مرحله عملیاتی می‌شود و حدود یکسال هم زمان برای واکسیناسیون کل مردم نیاز است.