نرم افزار مشترک امدادی
نرم‌افزار مشترک امدادی در قم راه‌اندازی شود 04 فروردین 1400

نرم‌افزار مشترک امدادی در قم راه‌اندازی شود

معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اهمیت راه‌اندازی نرم‌افزار مشترک امدادی در قم گفت: امیدواریم تا شش ماه آینده بتوانیم دستورالعمل جدیدی برای تجمیع دستگاه‌های خدماتی، ایمنی و انتظامی در شهر قم تنظیم کنیم.