نجات کارگر
نجات کارگر قمی از قعر چاه 03 فروردین 1400

نجات کارگر قمی از قعر چاه

معاون سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم از موفقیت‌آمیز بودن عملیات نجات شهروند قمی در چاه خشک خبر داد.