مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا
فرنگی کار قمی در قهرمانی آسیا به میدان می‌رود 03 فروردین 1400

فرنگی کار قمی در قهرمانی آسیا به میدان می‌رود

رئیس هیئت کشتی قم گفت: مهدی ابراهیمی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا در آلماتی قزاقستان با رقبای خود سرشاخ می‌شود.