مسئول پویش مردمی «من و امام»
ارسال ۸۰۰ اثر به دبیرخانه پویش مردمی «من و امام» 08 فروردین 1400

ارسال ۸۰۰ اثر به دبیرخانه پویش مردمی «من و امام»

مسئول پویش مردمی «من و امام» از ارسال بیش از ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این پویش خبر داد و گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه پویش مذکور ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ است.