محله اسماعیل آباد
مشارکت شهرداری در ساماندهی اسماعیل‌آباد 22 فروردین 1400

مشارکت شهرداری در ساماندهی اسماعیل‌آباد

شهرداری قم با همکاری دیگر دستگاه‌ها، در طرح ساماندهی اسماعیل‌آباد و جابه‌جایی ساکنان آن مشارکت می‌کند، محله‌ای که بیشتر جمعیت آن را اتباع خارجی تشکیل داده و دارای کمترین امکانات در حوزه‌های مختلف بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی است.

محله اسماعیل‌آباد زیبنده شهر قم نیست 15 فروردین 1400

محله اسماعیل‌آباد زیبنده شهر قم نیست

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: وضعیت محله اسماعیل آباد، زیبنده شهر قم نیست و ساماندهی آن بر اساس منابع موجود یک ضرورت است.