محرومیت‌زدایی
محرومیت‌زدایی توسط ۴۰۰ جهادگر قمی در بندر امام خمینی 08 فروردین 1400

محرومیت‌زدایی توسط ۴۰۰ جهادگر قمی در بندر امام خمینی

جانشین فرماندهی قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قم از محرومیت‌زدایی توسط ۴۰۰ جهادگر قمی در بندر امام خمینی استان خوزستان خبر داد و گفت: این اردو از ۲۴ اسفندماه در دو دوره ۱۰ روزه آغاز شده که در هر دوره، ۲۰۰ نفر از نیروهای جهادی در قالب قرارگاه در منطقه حاضر می‌شوند.