قیامت - پایگاه خبری شهر بیست
روز قیامت هیچ عذری برای گناهان نیست 10 تیر 1400

روز قیامت هیچ عذری برای گناهان نیست

استاد انصاریان با بیان اینکه در هر زمانی علمایی وجود دارند که دین خدا را به مردم یاد می‌دهند و حجت را بر انسان تمام می‌کنند، گفت: اتمام حجت یعنی اگر روز قیامت پرونده تباه، آلوده و بدی را به محشرآوردیم، نمی‌توانیم عذر بیاوریم و بگوییم که کسی را نداشتیم راه درست را نشان‌مان دهد.