قندپهلو - پایگاه خبری شهر بیست
قم در حوزه شعر طنز سرآمد است 03 آذر 1398
رضا رفیع در محفل طنز «قمپز»:

قم در حوزه شعر طنز سرآمد است

شهر بیست/ این نویسنده و طنزپرداز با تأکید بر اینکه شهر قم به لحاظ ادبیات طنز مستغنی است، گفت: در هر دوره برنامه «قند پهلو» که خواستم شرکت‌کننده انتخاب کنم با حجم زیادی از طنزپردازان قمی مواجه شدم.