قم ۱۴۰۴ - پایگاه خبری شهر بیست
نقش تأثیرگذار تحریم‌ها در محقق‌نشدن برنامه چشم‌انداز شهرداری قم 20 مرداد 1400

نقش تأثیرگذار تحریم‌ها در محقق‌نشدن برنامه چشم‌انداز شهرداری قم

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به برخی از دلایل عدم تحقق کامل برنامه چشم‌انداز اول شهرداری، گفت: یکی از موانع، اتفاقات تحریمی و گرانی‌ها بود که پایه اقتصاد کشور را دگرگون کرد و قیمت‌های پایه را تغییر داد و پیمانکاران نیز دچار چالش شدند.

برنامه «قم ۱۴۰۴» به‌زودی تصویب می‌شود 28 تیر 1400

برنامه «قم ۱۴۰۴» به‌زودی تصویب می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، تدوین چشم‌انداز شهر قم را بر اساس نظرات علما و نخبگان علمی شهر عنوان کرد و گفت: دومین برنامه راهبردی پنج سال قم نیز به نام «قم ۱۴۰۴» نیز تدوین‌شده و در حال حاضر در شورای اسلامی شهر در حال بررسی است.