قم پژوهی - پایگاه خبری شهر بیست
تلاش سینماگران استان برای پیشبرد دانشنامه تصویری قم 04 مهر 1398

تلاش سینماگران استان برای پیشبرد دانشنامه تصویری قم

شهر بیست/ این کارگردان و پژوهشگر گفت: سینماگران قم برای پیشبرد دانشنامه تصویری قم در قالب مستندهای تاریخی بازسازی شده و فیلم‌های بلند داستانی تلاش می‌کنند.

مروری بر آیین‌ها و میراث معنوی قم 05 دی 1397
در جلسه قم پژوهی مطرح شد

مروری بر آیین‌ها و میراث معنوی قم

یک کارشناس باستان‌شناسی گفت: بسیاری از آیین های سنتی و رسوم ایرانی در آثار سفرنویسان غربی ثبت شده که نشان دهنده قدمت و اهمیت آن است و برای ثبت آنها باید تلاش شود.