قم پایتخت کتاب - پایگاه خبری شهر بیست
استقبال از پیشنهاد انتخاب استان قم به عنوان پایتخت کتاب 16 مهر 1398

استقبال از پیشنهاد انتخاب استان قم به عنوان پایتخت کتاب

شهر بیست/ استاندار قم در دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی از پیشنهاد انتخاب استان قم به عنوان پایتخت کتاب استقبال کرد.