قم در چهل سالگی انقلاب - پایگاه خبری شهر بیست
قم در چهل سالگی انقلاب 21 بهمن 1397
نگاهی گذرا به پیشرفت و توسعه قم

قم در چهل سالگی انقلاب

شهر بیست/ توسعه و آبادانی و پیشرفت در عرصه های مختلف از دستاوردهای چهل ساله انقلاب در شهر قم بوده است.