قم المقدسه - پایگاه خبری شهر بیست
قم در نصب یادمان شهدا برای دیگر شهرها الگو باشد 16 آبان 1399

قم در نصب یادمان شهدا برای دیگر شهرها الگو باشد

شهر بیست/ مدیر موکب مردم قم المقدسه گفت: نصب یادمان شهدا یکی از راه های حفظ یاد و خاطر شهداست و باید قم در این زمینه برای سایر شهرها الگو باشد.