قمی ها در صدر مطالعه - پایگاه خبری شهر بیست
چرا مثل قمی‌ها نباشیم؟/ قمی‌ها در صدر آمار مطالعه 01 اسفند 1397
نگاهی به گزارش اخیر مرکز آمار ایران در حوزه مطالعه

چرا مثل قمی‌ها نباشیم؟/ قمی‌ها در صدر آمار مطالعه

شهر بیست/ در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از فرهنگ رفتاری خانوار ایرانی، قمی‌ها با اختلاف زیاد در صدر مطالعه در کشور قرار گرفتند.