قلب نارنجی فرشته - پایگاه خبری شهر بیست
نویسنده «قلب نارنجی فرشته» مهمان شهرکتاب قم می شود 25 دی 1397

نویسنده «قلب نارنجی فرشته» مهمان شهرکتاب قم می شود

شهر بیست/ برگزیده جایزه داستان انقلاب در بخش داستان کوتاه، در مجموعه شهر کتاب قم حضور پیدا می کند.