قطعه سازی - پایگاه خبری شهر بیست
بیکار شدن هزار نفر از کارگران واحدهای قطعه سازی خودرو 18 آذر 1397
رئیس انجمن قطعه سازان خودروی استان قم عنوان کرد:

بیکار شدن هزار نفر از کارگران واحدهای قطعه سازی خودرو

شهر بیست/ رئیس انجمن قطعه سازان خودروی استان قم گفت: 22 قطعه ساز در قم داریم که چهار هزار کارگر در سال گذشته داشتند و اکنون تعداد این کارگران به سه هزار نفر رسیده است.